We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Estateplanning en vermogensbescherming

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland vernieuwde wetgeving over schenk- en erfbelasting. Daarnaast heeft Curaçao nieuwe wetgeving ingevoerd. Hierdoor zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om uw vermogen te beschermen als u in Nederland blijft wonen, maar ook als u overweegt te emigreren (naar Curaçao of een ander land). Zo kunt u bijvoorbeeld vermogen onderbrengen in een Stichting Particulier Fonds (SPF) of een Curaçaose trust.

Vóór 2010 was het in Nederland in beginsel mogelijk om vermogen af te zonderen en op die manier een ‘zwevend vermogen’ in te stellen. Om ‘zwevend vermogen’ aan te pakken is vanaf 1 januari 2010 de wetgeving in Nederland zodanig aangepast dat doelvermogens vanuit fiscaal oogpunt als transparant worden aangemerkt. Het voorgaande betekent dat vermogen wellicht juridisch gezien eigendom is geworden van een doelvermogen maar dat het vermogen voor fiscale doeleinden toegerekend blijft worden aan degene die het vermogen heeft ingebracht.

Het bovenstaande betekent in een puur Nederlandse situatie dat wanneer iemand € 1.000.000 aan beleggingen aan een SPF overdraagt deze beleggingen bij hem belastbaar blijven in box 3. Ook bij overlijden vindt er heffing van erfbelasting plaats over € 1.000.000.

De bovengenoemde Nederlandse anti-misbruikwetgeving zal zeker zijn werk doen in puur Nederlandse situaties. Maar wat zijn de fiscale gevolgen als u besluit om, na vermogen te hebben ingebracht in een SPF, naar België of Curaçao te emigreren? Zowel België als Curaçao kennen geen fiscale transparantie en zullen het ingebrachte vermogen niet aan u toerekenen. Het verschil in fiscale behandeling biedt u de mogelijkheid om op (soms al korte) termijn vermogen onbelast over te dragen aan begunstigden.

Curaçaose trust

Om goed te kunnen concurreren met andere landen uit de regio, heeft Curaçao een wettelijke regeling voor de trust ingevoerd. Landen als Nederland en België kennen de trust niet in hun wetgeving. De Curaçaose variant is de meest bekende vorm van de trust. Hierbij maakt het niet uit in welk land de insteller woont. Het vermogen van de trust wordt beheerd door de trustee. Tenminste één trustee moet wonen of gevestigd zijn te Curaçao. De insteller kan tevens (mede-)trustee zijn. Bij het instellen van de trust kunnen reeds begunstigden (beneficiairies) worden benoemd tot het vermogen van de trust, maar dit kan ook onbepaald blijven.

Op Curaçao is de trust in beginsel niet belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting, tenzij de trust een onderneming drijft. Daarnaast kan de trust onbelaste uitkeringen doen aan begunstigden. Net zoals de SPF kan de trust opteren voor een belastingheffing van 10%. Dit kan vooral in relatie tot Nederland een voordeel zijn.

In Nederland zal op de trust (vooral voor inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting) de wetgeving voor het afgezonderd particulier vermogen van toepassing zijn. Hierbij wordt het vermogen na inbreng in de trust nog steeds toegerekend aan de insteller van de trust.

De nieuwe Curacaose Trust
De nieuwe Curacaose Trust Deel 2

Stichting Particulier Fonds

De SPF is een bijzondere vorm van een stichting. De SPF onderscheidt zich van de trust doordat het een volledig zelfstandige rechtspersoon is. Net als een trust moet een SPF worden opgericht bij notariële akte door een lokale notaris.

Waarvoor kunnen trust en SPF bijvoorbeeld worden gebruikt?

Bescherming van vermogen tegen derden, zoals schuldeisers.
Gedacht kan worden aan de ondernemer die handelt via bijvoorbeeld zijn eenmanszaak. Als de onderneming slecht loopt dan kan de ondernemer in betalingsproblemen komen. De ondernemer is aansprakelijk, vaak hoofdelijk. De schuldeisers kunnen in dat geval ook het privévermogen van de ondernemer aanspreken. Dit gaat zelfs zover dat als de ondernemer getrouwd is, ook het gezamenlijk huwelijkse vermogen aangesproken kan worden.

De ondernemer en zijn echtgenote kunnen overwegen om, ter bescherming van het huwelijkse vermogen, een deel van hun vermogen onder te brengen in een trust of SPF. De Curaçaose trust en SPF bieden hiervoor een goede en eenvoudige oplossing.

Structurering bij remigratie naar Nederland
De Curaçaose trust of SPF kan verder bijvoorbeeld gebruikt worden in de situatie waarin iemand vanuit bijvoorbeeld België wenst te remigreren naar Nederland. Hierbij wordt vóór remigratie vermogen ingebracht in een trust of SPF. Deze inbreng kan vaak onbelast.

Vanaf de oprichting opteert de trust of SPF voor een belastingheffing op Curaçao van 10%. Dit betekent dat over de inkomsten uit het vermogen in de trust of SPF jaarlijks belasting wordt betaald op Curaçao. Daarna vindt de remigratie naar Nederland plaats. Omdat de trust of SPF wordt belast tegen 10% wordt het vermogen in de trust of SPF, na terugkeer in Nederland, niet aan de insteller in box 3 toegerekend.

Of gebruikmaking van de trust of SPF in de bovengenoemde situatie voordelig is, is afhankelijk van het daadwerkelijk rendement van het vermogen. Pas op het moment dat het vermogen een cashrendement haalt van 12% of meer wordt de Curaçaose heffing hoger dan de Nederlandse heffing in box 3.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »